top of page

ghana

Akokoa village

map-ghana-africa-2019_edited.jpg

OM GHANA

Ghana er et nytt demokrati, og det vil blomstre hvis flere tror på det og deltar. Vi har opprettet et Tore-samfunn i en landsby i åsene utenfor Accra, landets hovedstad. Barna i landsbyen Akokoa og studentene som går på videregående skoler og høyskoler i området har alle glede av stiftelsens program. Høvding Nyako og de valgte politikerne i området er sterke tilhengere av vårt arbeid.

Vårt arbeid i GHANA

I landsbyen Akokoa drifter vi den lokale barneskolen, hvor vi tilbyr en bred moderne læreplan som inkluderer lag- og gruppeaktiviteter som fotball og dans. Vi lærer de små barna alt det grunnleggende, men vi prøver også å lære dem om naturen og kulturen i verden rundt dem.

Framtid for  

Elevene

Når elever fra vårt Tore-samfunn drar ut fra Akokoa-landsbyen til videregående skoler i byene i nærheten forlater de ikke Tore-samfunnet. Vi gir dem politisk utdanning og oppfordrer dem til å delta i formell debatt - en måte å gjøre seg klar til demokratisk politikk på. Vi hjelper dem med å involvere seg i kampanjer og å bli med i politiske partier.

bottom of page